خدمات طراحی

10000

کارت ویزیت یک رو

15000

کارت ویزیت دو رو

15000

سربرگ

50000

ست اوراق اداری ( کارت ، سربرگ ، پاکت نامه )

40000

فولدر

20000

لیبل – پاکت CD

20000

بروشور A4  و A5 یکرو

35000

بروشور A4  و A5 دو رو

40000

پوستر در ابعاد دیواری

60000

استند رول آپ و X

50000

استند کانتر

100000

استند پاپ آپ

100000

تابلو سر در

100000

بیلبورد

20000

اسکن وادیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((لیست فوق جهت همکار می باشد لطفا جهت اجرای سفارشهای خاص و دریافت تخفیف های ویژه با شرکت هماهنگ فرمایید.))

 

 

 
© 2009 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi