(چاپ دیجیتال ( گلاسه مات

گراماژ
گلاسه

کمتر از 50 برگ

بالای 50 برگ

بالای 100 برگ

بالای 200 برگ

 یکرو A4

دو رو A4

 یکرو A4

دو رو A4

 یکرو A4

دو رو A4

 یکرو A4

دو رو A4

135

270

530

260

500

230

440

190

370

170

280

550

270

520

250

480

210

390

200

310

610

300

580

280

540

220

430

250

420

730

360

680

310

610

250

480

-  کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
- جدول فوق بر اساس تیراژ محاسبه گردیده و در مورد کارهای چاپی با تیراژ پائین و تعداد بالا ، هزینه با توافق و قراردادی محاسبه می گردد .
- سایز (  297*420 ) دو برابر جدول فوق محاسبه میگردد .

چاپ دیجیتال ، نمونه گیری ، پیش از چاپ                                     1000 تومان

چاپ دیجیتال ، کاغذ پشت چسبدار تیراژ کمتر از 50 برگ                            500    تومان

چاپ دیجیتال ، کاغذ پشت چسبدار تیراژ بیشتر از 50 برگ                       350    تومان

هزینه برش ( هر سری کار چاپی )                                         3000  تومان

هزینه برش ( هر سری کارت ویزیت )                                    3000  تومان

هزینه خط تا مخصوص چاپ دیجیتال ( هر سری کار چاپی  ( A4                       10000 تومان

هزینه خط تا مخصوص چاپ دیجیتال ( هر سری کار چاپی  ( A3                       15000 تومان

هزینه دایکات لیبل CD  ( هر سری کار چاپی )                                10000  تومان

هزینه صحافی فنری فلزی دوبل ( هر جلد A4   )                                1000  تومان

هزینه صحافی منگوله جهت دفترچه و مجلات ( هر جلد A4  )                        250    تومان

هزینه سلفون مات و براق مخصوص چاپ دیجیتال ( هر برگ A4  )                        300    تومان

هزینه چاپ دیجیتال سیاه و سفید از فایلهای Pdf و Word ( هر برگ A4  )                  70      تومان

هزینه چاپ دیجیتال سیاه و سفید از فایلهای Pdf و Word ( هر برگ A3  )                  100    تومان

هزینه چاپ دیجیتال رنگی از فایلهای Pdf و Word ( هر برگ A4  ) 80 گرم             300    تومان

 

 

 
© 2009 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi