(پلات پوستر (فضای باز

نوع مدیا

بالای 50 متر

بالای 10 متر

تا 10 متر

 

Star

5000

6000

7000

بنر

Star Flex

9000

10000

12000

فلکس

-  نصب تابلوی سر در هر متر مربع به صورت کامل با مواد مصرفی درجه یک  75000 تومان می باشد .
- ابعاد کمتر از یک متر جهت چاپ ، یک متر محاسبه می گردد .
- سفارشات فورس ماژور شامل 20% افزایش قیمت می باشد .
- بهترین نوع ارادئه فایل ، فرمت Tiff   با مقیاس 1:1 و به صورت CMYK  است .

 

 

 

 

 
© 2009 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi