عکاسی صنعتی و تبلیغاتی با دوربینهای مجهز دیجیتال و آنالوگ

فیلم برداری تبلیغاتی و تبدیل به فرمت های مختلف

قیمتها به صورت توافقی طبق قرارداد می باشد .

 

 
© 2008 Paradise Advertising Group - designed by Hamid Ahmadi