پرچم عید غدیر خم ، من کنت مولاه فهذا علی مولاه کد 4400114

پرچم های مخمل سابلیمیشن از بهترین مواد اولیه و پارچه
 • جنس مخمل کوبیده شده
 • قابل اجرا بر روی ساتن (از طریق ثبت سفارش
 • با چاپ اختصاصی (امکان درج لوگو و متن)
 • چاپ تمام رنگی سابلیمیشن
 • سبک و مستحکم با رنگ ثابت
 • قابل شستشو
 • کیفیت عالی

جدول متداول ترین سایز های قابل اجرا

سایز های پر کاربرد

وزن 0.75 g
ابعاد 20 × 30 × 15 cm
حراج!
  • تومان
  مبالغ پیش فرض برای پاچه مخمل می باشد و برای پارچه های دیگر مابه التفاوت اضافه یا کسر می گردد.
  • تومان
  این سایز ها بیشترین همخوانی را با سایز اصلی طرح دارند.
  • 112 تومان
  • 154 تومان
  • 350 تومان
  • 1470 تومان
  • 3325 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 20 تومان
  • 10 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 35 تومان
  • 15 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 35 تومان
  • 15 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 75 تومان
  • 30 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 100 تومان
  • 42 تومان
  این سایز ها بیشترین میزان استفاده را دارند.
  • 100 تومان
  • 140 تومان
  • 280 تومان
  • 350 تومان
  • 420 تومان
  • 560 تومان
  • 840 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 20 تومان
  • 8 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 20 تومان
  • 10 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 35 تومان
  • 13 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 35 تومان
  • 15 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 35 تومان
  • 20 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 50 تومان
  • 20 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 85 تومان
  • 29 تومان
  این سایز ها به علت محدودیت عرض پارچه به صورت 2 تکه چاپ و سپس به هم متصل می شوند.
  • 1260 تومان
  • 1470 تومان
  • 1890 تومان
  • 2205 تومان
  • 2352 تومان
  • 3528 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 75 تومان
  • 30 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 75 تومان
  • 30 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 95 تومان
  • 38 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 95 تومان
  • 38 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 95 تومان
  • 38 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 175 تومان
  • 58 تومان
  این سایز ها به علت محدودیت عرض پارچه به صورت 3 تکه چاپ و سپس به هم متصل می شوند.
  • 2128 تومان
  • 2394 تومان
  • 2793 تومان
  • 3325 تومان
  • 3990 تومان
  • 4275 تومان
  • 4988 تومان
  • 7980 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 57 تومان
  • 33 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 57 تومان
  • 33 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 100 تومان
  • 42 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 100 تومان
  • 42 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 100 تومان
  • 42 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 143 تومان
  • 55 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 143 تومان
  • 55 تومان
  ریشه فقط برای پایین پرچم دوخته می شود. (به طول افقی پرچم)
  دور دوزی: دوخت دور تا دور پرچم به همراه دوخت بندیلک آویز می باشد.
  • 250 تومان
  • 84 تومان

  شما می توانید از این بخش طرح لوگو و متن خود را جهت درج بر روی پرچم ارسال بفرمایید.


  • 5 تومان
  • حداکثر سایز فایل 256 مگابایت) 10 تومان

امکان تغییر تمام طرح ها

نکته بسیار مهم

ما می توانیم تمام طرح ها را بر اساس سفارش شما تغییر بدیم.

یعنی چی ؟… به مثال زیر دقت کنید:

مثلا طرح انتخابی شما این است :

و درخواست شما میتونه تغییر ذکر وسط به صورت یکی از طرح های زیر باشه:

ویا حتی میتونید فقط درخواست تغییر در رنگ داشته باشید.

مثل این طرح ها:

110-min109-min

نگران تغییر سایز طرح ها نباشد. تغییرات به صورت حرفه ای انجام میشه

مثل این طرح :

beforafter11-min-minbeforafter22-min-min
در صورت داشتن هرگونه سوالی و ابتدا از بخش “سوالات متداول” اقدام نمایید یا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.
سبکی و استحکامقابلیت شستشو

مقاومت در برابر نور و رطوبتماندگاری

مخمل درجه یک کوبیده شده

استفاده از بهترین جنس پارچه های مخمل درجه یک با قابلیت چاپ بالا و ماندگار خوب از امتیازات قابل قبول محصولات ما است.

ریشه دوزی و دور دوزی

دوخت ریشه در پایین پرچم و بستگی به سلیقه شما، نوع طرح و محل استفاده پرچم دارد همچنین دور دوزی و دوخت بندیلک جهت آویز از مواردی است که میتوانید در هنگام سفارش قید نمایید.

تمامی پرچم های ما از
بهترین پارچه ها و بالاترین کیفیت چاپ
برخوردار هستند.

محصولات ما را مقایسه کنید

اطمینان داریم در مقام مقایسه کمی وکیفی نسبت به دیگر تولیدکنندگان، برنده بهترین کیفیت محصول و خدمات خواهیم بود.

کیفیت پارچه

کیفیت پارچه ها نقش تعیین کننده ای در کیفیت چاپ و همچنین قیمت تمام شده محصول دارد.

کیفیت چاپ

استفاده از رنگ های درجه یک و کیفیت چاپ مستر و همچنین سیستم انتقال تصویر از روی کاغذ به روی پارچه فاکتور های مهم در چاپ می باشد.

میزان خدمات

امکان چاپ در هر سایز دلخواهی

تنوع طرح ها

تنوع خدمات تکمیلی

سرعت در تولید

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. شما با استفاده از این وب سایت با خط مشی حمایت از داده های ما موافقت می کنید .
اطلاعات بیشتر